Սակագներ և հատուկ առաջարկներ

1 շաբաթ – 100 000 ՀՀ դրամ

1 ամիս – 300 000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր ամիս

3 ամիս – 275 000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր ամիս

6 ամիս – 250 000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր ամիս

1 տարի – 200 000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր ամիս